Archive for November, 2019

Защо използването на ментална математика е важно?

ментална аритметика

Навярно сте наясно за способностите на азиатските деца да изчисляват със скоростта на компютър, при това без да използват каквато и да е техника и материали. Вероятно сте искали детето ви да е до такава степен изключително.

Осъществяването на тази мечта далеч вече не е толкова трудна, понеже точно тези, видимо магически заложби, биха могли да се придобият в следствие на провеждане на курс по ментална аритметика.

В днешно време няколко по-големи обучителни центрове предоставят детско обучение, срещайки ги със същността и последователността за употребяване на ментална математика. Този иновативен метод притежава и доста преимущества за бъдещото образование на децата.

Добиване на ловкост за скоростно ментално смятане

Много често в учениците се наблюдават трудности в смятането наум, дори ако става въпрос за елементарни калкулации. Прилагането на математическите модели на умствена математика повишава значително точността и скоростта, с която може да е пресметната дадена задача наум.

Достигането до хубави резултати разбира се е обвързано със серия от тренировки и задачи, за да бъде перфектно овладяна методиката. Точно след обучението си по ментална математика, малчуганът е в състояние да си обрисува пресмятанията за незначително време от няколко секунди, а даже и за части от секундата, и респективно много бързо да даде отговора в следствие на изваждане, събиране, деление или умножение.

След достатъчно дълго обучение – някъде около 1 година, даже и по-малки деца биха могли да изчисляват напълно наум големи четири или пет цифрени числа.

Правилно развитие на лявото и дясното мозъчни полукълба

Стандартното учене по математика, през което абсолютно всички ние сме преминали в училището, развива съществено лявото полукълбо на мозъка. Научни изследвания от доста време са установили, че дясната половина на мозъка пък отговаря за обработката на невербалната информация.

Всичко това ще рече, че операцията с пресмятащи образи, които мозъка създава, стимулират развитието на дясното полукълбо, тъй като то извършва работа с образи и символи.

Смятащите упражнения, които се прилагат в менталната аритметика, са насочени към развитието на 2-те мозъчни полукълба.

Подобряване постиженията по останалите предмети в училище

Въпреки и с чисто математическо-изчислителна насока, курсовете по умствена математика подобрява паметта като покачва концентрацията.

След като се усвои тактиката на иновативния метод, децата усъвършенстват и резултатите си по останалите предмети в училището, заедно с пресмятанията. Основните причини се дължат главно в цялостната програма на обучението по ментална аритметика, която подобрява както менталните възприятия, също така и зрителните, тактилните и слуховите способности на ученикът.