Archive for the ‘Застрахователни услуги’ Category

Причината защо ни е нужна застраховка живот?

Много хора биват „намерени” от застраховката си, а не се опитват да я намерят сами. Това е така, защото по-голяма част от застрахователните агенти се свързват с потенциални клиентибез да е нужно да чакат първо клиентът да ги потърси. Когато стане това, потенциалният клиент трябва да да бъде добре информиран за това дали му е нужна застраховка и ако действително му е нужна, каква да е.

При живото застраховането изборът винаги минава през въпроса: „Имам ли нужда от подобен разход?”, а отговорът никога не е един единствен. Той зависи от конкретния човек, от семейното му положение, нужди и доходи. За конкретни категории хора тази застраховка действително е подходящ избор, а за други хора – е напълно излишна.

Лицата, които би трябвало да обмислят внимателно възможността да си закупят застрахователна полица, са най-вече тези, които издържат семейство, деца или други техни приближени зависят от тях. Така че при нещастен инцидент с такъв човек техните близки ще изпаднат в трудна ситуация, тъй като са разчитали на него. Друга такива лица, които би трябвало да разполагат със застраховка живот, са лицата с по-рискови професии.

Не е съвсем вярно това, че домакини, които са се посветили на гледането на децата и грижите за къщата, не се нуждаят от застраховка. Техният труд винаги е бил много ценен и незаменим, но ако се случи нещастие, семейството ще бъде принудено да решава и финансов проблем, който е свързан с отглеждането и възпитаването на децата и освен това наемането на някой, който да се грижи за тях.

Определянето на застрахователната сума е следващият по ред казус. За да изчислите какъв точно вид застраховка ви е нужна, следва да минете през 3 стъпки. Първо, опитайте се да прецените какви пари ще се нужни на вашето семейство в случай на вашата смърт. Тези разходи условно се делят на непосредствени разходи, настъпващи веднага след смъртта, и на текущи бъдещи разходи.

След това, изчислете приходите на семейството, които ще трябва да покрият тези разходи, и последно, извадете от приходите разходите. Получената така сума е стойността, която няма да достигне на вашето семейство и ще му е необходима. Така че и застраховката трябва да възлиза на тази сума, за да се справи с нуждите на семейството ви.